Tim Oxfam Cymru

 1. Dr Hayley Richards

  Dr Hayley Richards

  Swyddog Polisi ac Eiriolaeth

  Mae Hayley yn gweithio’n rhan amser. Ffocws ei gwaith yw ein ymgyrch ‘Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang’. Mae’n ysgrifenydd ar y Glymblaid Ffoaduriaid a’r Grwp WOAG yng Nghymru. Hayley yw Cadeirydd y South Wales Food Poverty Alliance sydd yn rwydwaith o sefydliadau aml sector sy’n cydweithio I daclo tlodi bwyd yn Ne Cymru. Mae’r prosiect hwn yn rhan o brosiect Pwer Bwyd Sustain’s.

  Ebost Hayley yw HRichards@oxfam.org.uk.

  Hayley Richards
 2. Judith Fox

  Judith Fox

  Rheolwr Cefnogaeth Busnes a Swyddfa

  Dechreuodd Judith ei gyrfa yn Oxfam yn mis Gorffennaf 2019. Mae ei gwaith yn cynnwys rheoli’r swyddfa, gwaith cyllid, rheoli systemau, adnoddau a stoc a gwaith adnoddau dynol Oxfam Cymru, yn ogystal a nifer o bethau eraill!

  Ebost Judith yw jfox3@oxfam.org.uk

 3. Marilyn Coward

  Marilyn Coward

  Gwirfoddolwraig

  Dechreuodd Marilyn wirfoddoli yn Whitchurch Road ym 1983 a (gyda bylchau ar gyfer ei gwaith cyflogedig) parhaodd I wirfoddoli yno nes iddi gael ei recriwtio I’r adran addysg ym 1991 – ac mae ei gwaith yn y maes hynny yn parhau. Wedi ei magu yng Nghaerdydd, mae Marilyn yn briod ac mae ganddi ddau fab sydd bellach yn magu teuluoedd eu hunain. Pan nad yw hi’n gwirfoddoli yn Oxfam ar Ddydd Mercher, mae’n mwynhau ioga a mynd I’r gampfa. Ei hoff beth yw teithio dramor gyda’I gwr.

  Ebost Marilyn yw mcoward@oxfam.org.uk.

  MarilynCoward