Tim Oxfam Cymru

 1. Rachel Cable

  Rachel Cable

  Pennaeth Oxfam Cymru

  Rachel sydd yn strwythuro ac yn arwain ein rhaglen i daclo tlodi yng Nghymru. Mae Rachel yn rheoli polisi Oxfam Cymru, ein prosiectau ac ymgyrchoedd a’n gwaith cyfathrebu yng Nghymru, yn ogystal â’n gwaith rhaglen. Mae gan Rachel ymrwymiad cryf I gyfiawnder cymdeithasol o fewn gwaith Oxfam Cymru er mwyn sicrhau bod tlodi a dioddefaint yn dod I ben yn lleol ac yn fyd -eang, gan wneud hyn yn rhan annatod o fywyd cyhoeddus a’r byd gwleidyddol yng Nghymru.

  Mae Rachel hefyd yn chwarae rhan flaenllaw yn DEC Cymru. Cyn cael ei phenodi’n Bennaeth ar Oxfam Cymru, bu Rachel yn gweithio fel Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd yn DEC Cymru, gan ysgrifennu polisiau, cyfrannu tysiolaeth ar gyfer ymholiaidau ac yn ymestyn ac yn dylanwadu ar Oxfam a phartneriaid eraill I weithredu newidiadau positif. Cyn ymuno ag Oxfam, bu Rachel yn gweithio i Brifysgolion Cymru, yn ogystal ag eistedd ar Fwrdd Ymddiriedolwyr Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru. Tu hwnt I’w gwaith, mae Rachel yn angerddol am Gaerdydd, a bu’n arwain ymgyrch I achub Gwesty’r Vulcan yn y dref, sydd bellach yn cael ei ail adeiladu yn Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan.

  Ebost Rachel yw rcable1@oxfam.org.uk

  Rachel Cable
 2. Dr Hayley Richards

  Dr Hayley Richards

  Swyddog Polisi ac Eiriolaeth

  Mae Hayley yn gweithio’n rhan amser. Ffocws ei gwaith yw ein ymgyrch ‘Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang’. Mae’n ysgrifenydd ar y Glymblaid Ffoaduriaid a’r Grwp WOAG yng Nghymru. Hayley yw Cadeirydd y South Wales Food Poverty Alliance sydd yn rwydwaith o sefydliadau aml sector sy’n cydweithio I daclo tlodi bwyd yn Ne Cymru. Mae’r prosiect hwn yn rhan o brosiect Pwer Bwyd Sustain’s.

  Ebost Hayley yw HRichards@oxfam.org.uk.

  Hayley Richards
 3. Judith Fox

  Judith Fox

  Rheolwr Cefnogaeth Busnes a Swyddfa

  Dechreuodd Judith ei gyrfa yn Oxfam yn mis Gorffennaf 2019. Mae ei gwaith yn cynnwys rheoli’r swyddfa, gwaith cyllid, rheoli systemau, adnoddau a stoc a gwaith adnoddau dynol Oxfam Cymru, yn ogystal a nifer o bethau eraill!

  Ebost Judith yw jfox3@oxfam.org.uk

 4. Marilyn Coward

  Marilyn Coward

  Gwirfoddolwraig

  Dechreuodd Marilyn wirfoddoli yn Whitchurch Road ym 1983 a (gyda bylchau ar gyfer ei gwaith cyflogedig) parhaodd I wirfoddoli yno nes iddi gael ei recriwtio I’r adran addysg ym 1991 – ac mae ei gwaith yn y maes hynny yn parhau. Wedi ei magu yng Nghaerdydd, mae Marilyn yn briod ac mae ganddi ddau fab sydd bellach yn magu teuluoedd eu hunain. Pan nad yw hi’n gwirfoddoli yn Oxfam ar Ddydd Mercher, mae’n mwynhau ioga a mynd I’r gampfa. Ei hoff beth yw teithio dramor gyda’I gwr.

  Ebost Marilyn yw mcoward@oxfam.org.uk.

  MarilynCoward