Cysylltwch ag Oxfam Cymru

Rydym bob amser yn hapus i glywed gennych. Cysylltwch â ni gydag unrhyw gwestiwn neu sylwadau am waith Oxfam yng Nghymru.

Ffoniwch ni: 0300 200 1269
E-bostiwch ni: oxfamcymru@oxfam.org.uk

Ysgrifennwch atom:

Oxfam Cymru
3ydd Llawr, Park House
Heol y Brodyr Llwydion
Caerdydd
CF10 3AF

Gweld y map